Koniec ulg podatkowych na materiały budowlane

Koniec ulg podatkowych na materiały budowlane – co to oznacza dla branży budowlanej?

Od wielu lat w Polsce obowiązywała ulga podatkowa na zakup materiałów budowlanych. Była ona jedną z najczęściej wykorzystywanych form wsparcia finansowego przez osoby planujące remont lub budowę domu. Jednak od 2021 roku ta forma pomocy zostanie zniesiona, a jej miejsce zajmie nowy system zwrotu VAT. Co to dokładnie oznacza dla branży budowlanej i jakie będą konsekwencje tego rozwiązania? O tym wszystkim przeczytasz poniżej.

Co to jest ulga podatkowa na materiały budowlane?

Ulga podatkowa na materiały budowlane była wprowadzona w celu wspierania osób fizycznych oraz spółek cywilnych przy realizacji inwestycji mieszkaniowej lub remontowej. Polegała ona na możliwości odliczenia części kosztów poniesionych na zakup niektórych produktów związanych z pracami remontowo-budowlanymi od dochodu uzyskanego w danym roku kalendarzowym.

W praktyce oznaczało to, że jeśli np. kupiliśmy okna za kwotę 10 tysięcy złotych, mogliśmy skorzystać ze zwrotu do 1500 zł (15% wartości). Ulgi te dotyczyły m.in.: stolarki otworowej, izolacji termicznej, materiałów budowlanych czy instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Czy ulga podatkowa na materiały budowlane jest jeszcze dostępna?

Niestety nie. Od 1 stycznia 2021 roku została ona zniesiona przez rząd w ramach tzw. „dużej ustawy VAT-owej”. Zastąpi ją nowy system zwrotu VAT dla osób fizycznych oraz spółek cywilnych dokonujących zakupów związanych z inwestycją mieszkaniową lub remontem.

W praktyce oznacza to, że osoby te będą mogły odzyskać część poniesionego kosztu za pomocą specjalnego wniosku składanego do urzędu skarbowego. Warto jednak pamiętać, że dotyczyć będzie tylko wybranych produktów (np. okien) i jedynie w przypadku ich zakupu bezpośrednio od producenta lub importerów.

Jakie są konsekwencje zniesienia ulgi podatkowej na branżę budowlaną?

Zniesienie ulg podatkowych może mieć negatywny wpływ na rynek nieruchomości oraz całą branżę budowlaną. Przede wszystkim zmniejszą się możliwości finansowania prac remontowo-budowlanych przez osoby prywatne, co może przełożyć się na mniejsze zapotrzebowanie na usługi firm zajmujących się tymi działalnościami.

Ponadto wiele firm budowlanych może odczuć spadek zleceń, co może skutkować koniecznością zwolnień pracowników oraz obniżeniem wynagrodzeń. Zmniejszenie popytu na materiały budowlane również wpłynie negatywnie na producentów i importerów tych produktów.

Jak przygotować się do zmiany w systemie ulg podatkowych?

Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek warto już teraz przemyśleć swoje plany remontowe lub inwestycyjne. Warto rozważyć zakup potrzebnych materiałów jeszcze przed końcem 2020 roku, aby móc skorzystać ze starego systemu ulg podatkowych.

Ponadto należy dokładnie zapoznać się z nowymi regulacjami dotyczącymi zwrotu VAT i dostosować swoją działalność do nich. Ważne jest także śledzenie informacji na temat ewentualnych zmian czy uchybień w funkcjonowaniu nowego systemu.

Podsumowanie

Koniec ulg podatkowych na materiały budowlane to duże wyzwanie dla branży budowlanej oraz osób prywatnych planujących remont lub inwestycję mieszkaniową. Nowe regulacje mogą mieć negatywne konsekwencje dla rynku nieruchomości oraz firm zajmujących się usługami remontowo-budowlanymi.

Ważne jest więc odpowiednie przygotowanie się do zmian i dostosowanie swojej działalności do nowych przepisów. Warto również pamiętać o możliwości skorzystania ze starego systemu ulg podatkowych jeszcze przed końcem 2020 roku, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów w przyszłości.