Przegląd okresowy i badanie techniczne pojazdu: co je różni?

Właściciele pojazdów mechanicznych w Polsce są zobowiązani do regularnego poddawania swoich pojazdów przeglądowi okresowemu i badaniu technicznemu. Choć te dwa terminy mogą wydawać się synonimami, istnieje pewna różnica między nimi. Przegląd okresowy i badanie techniczne mają różne cele i składają się z różnych procedur. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym różni się przegląd okresowy od badania technicznego pojazdu.

Przegląd okresowy

Przegląd okresowy jest obowiązkowym badaniem, które ma na celu zapewnienie, że pojazd jest w odpowiednim stanie technicznym i spełnia określone normy bezpieczeństwa. Jest to kontrola, która musi być przeprowadzana co jakiś czas, zazwyczaj raz do roku. Przegląd okresowy jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych inspektorów w specjalnie wyznaczonych stacjach kontroli pojazdów.

Podczas przeglądu okresowego sprawdzane są różne elementy pojazdu, takie jak oświetlenie, hamulce, układ kierowniczy, zawieszenie, opony, wycieraczki, a także inne aspekty bezpieczeństwa. Inspektorzy dokładnie oceniają stan tych elementów i sprawdzają, czy spełniają określone normy. Jeśli pojawią się jakiekolwiek usterki lub nieprawidłowości, właściciel pojazdu musi je naprawić przed ponownym przystąpieniem do przeglądu.

Badanie techniczne pojazdu

Badanie techniczne pojazdu, znane również jako tzw. „przegląd techniczny”, jest bardziej szczegółowym badaniem, które ma na celu ocenę techniczną i zgodność pojazdu z przepisami prawa. Badanie techniczne jest wymagane w określonych interwałach czasowych, zazwyczaj co 2 lata dla samochodów osobowych i co rok dla samochodów ciężarowych.

Podczas badania technicznego pojazdu przeprowadzane są bardziej szczegółowe kontrole różnych podzespołów i systemów pojazdu. Inspektorzy badają m.in. układ wydechowy, emisję spalin, zawieszenie, układ hamulcowy, układ napędowy, a także ogólny stan pojazdu. W niektórych przypadkach mogą również być przeprowadzane dodatkowe testy diagnostyczne, takie jak pomiar spalin czy kontrola emisji dymu.

Różnice między przeglądem okresowym a badaniem technicznym

Mimo że przegląd okresowy i badanie techniczne mają wspólny cel, którym jest utrzymanie pojazdu w bezpiecznym stanie i zgodności z przepisami, istnieją pewne różnice między nimi:

1. Częstotliwość przeprowadzania

Przegląd okresowy jest wymagany raz do roku, podczas gdy badanie techniczne ma miejsce co 2 lata dla samochodów osobowych i co rok dla samochodów ciężarowych. To oznacza, że badanie techniczne jest bardziej szczegółowym i dokładnym sprawdzeniem pojazdu, ponieważ odbywa się rzadziej.

2. Zakres kontroli

Przegląd okresowy skupia się głównie na sprawdzaniu elementów bezpieczeństwa, takich jak hamulce, oświetlenie czy zawieszenie. Natomiast badanie techniczne jest bardziej kompleksowe i obejmuje szerszy zakres kontroli, włączając w to również elementy takie jak układ wydechowy, emisję spalin czy układ napędowy.

3. Miejsce przeprowadzenia

Przegląd okresowy jest wykonywany na specjalnie wyznaczonych stacjach kontroli pojazdów, które są uprawnione do przeprowadzania tego rodzaju badań. Natomiast badanie techniczne może być przeprowadzone zarówno na stacjach kontroli pojazdów, jak i w wybranych warsztatach samochodowych, które posiadają odpowiednie uprawnienia.

4. Koszty i dokumentacja

Przegląd okresowy zazwyczaj jest tańszy niż badanie techniczne. Ponadto, po przeglądzie okresowym właściciel pojazdu otrzymuje stosowny protokół, który potwierdza przeprowadzenie kontroli. Natomiast po badaniu technicznym, oprócz protokołu, właściciel otrzymuje również naklejkę z datą kolejnego badania technicznego, którą należy umieścić na przedniej szybie pojazdu.

5. Skutki braku przeprowadzenia

Brak przeprowadzenia przeglądu okresowego lub badania technicznego w wymaganych terminach może skutkować nałożeniem kar finansowych, punktów karanych, a nawet zakazem poruszania się pojazdem. Dlatego ważne jest, aby właściciele pojazdów pamiętali o regularnym poddawaniu swoich pojazdów odpowiednim kontrolom.

6. Uprawnienia osób przeprowadzających

Przegląd okresowy może być przeprowadzany przez wykwalifikowanych inspektorów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i są szkolonymi specjalistami w zakresie kontroli pojazdów. Natomiast badanie techniczne może być przeprowadzone zarówno przez inspektorów stacji kontroli pojazdów, jak i przez mechaników samochodowych, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty i uprawnienia do przeprowadzania takiego badania.

Przegląd okresowy i badanie techniczne są obowiązkowymi kontrolami, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drodze i utrzymanie pojazdu w odpowiednim stanie technicznym. Przegląd okresowy odbywa się co roku i skupia się głównie na elementach bezpieczeństwa, podczas gdy badanie techniczne jest bardziej szczegółowe i ma miejsce co 2 lata dla samochodów osobowych i co rok dla samochodów ciężarowych. Oba badania różnią się także zakresem kontroli, miejscem przeprowadzenia, kosztami oraz skutkami braku przeprowadzenia w wymaganych terminach. Ważne jest, aby właściciele pojazdów pamiętali o regularnym poddawaniu swoich pojazdów przeglądowi okresowemu i badaniu technicznemu, aby utrzymać swoje pojazdy w bezpiecznym stanie i zgodności z przepisami prawa drogowego.